7 november, 2011

Hele verden ind i kommunernes køkkener

Af Jonas Giersing, Direktør

Hver eneste dag serveres over en halv million måltider i den offentlige sektor i Danmark. Fremover skal 60 procent af maden på skoler, plejehjem og andre offentlige institutioner være økologisk. Regeringen har i sit finanslovsudspil nemlig afsat 72 millioner kroner til blandt andet at omlægge offentlige køkkener til økologi. Omlægning af de offentlige køkkener vil medføre omlægning til økologi i et omfang, som kommer til at overstige, hvad vi har set i de seneste ti år. Det viser, at det offentlige virkelig kan gøre en forskel, når det gælder bæredygtighed.

Mit håb er, at der i forbindelse med satsningen ikke kun vil blive tænkt bæredygtighed snævert som udelukkende lig økologi. Bæredygtighed har også en social og global dimension. En lang række af de produkter, som konsumeres i det offentlige, fremstilles af bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Det drejer sig for eksempel om kaffe, bananer og sukker.

For disse bønder og plantagearbejdere er det væsentligt, at såvel forbrugere som offentlige institutioner stiller krav til, at produkterne er fremstillet på en bæredygtig måde, hvor der også tages hensyn til arbejds- og levevilkår samt miljøforhold lokalt. En stor del af verdens fattigste bønder er i endnu højere grad end os ramt af den globale økonomiske krise og klimaforandringerne.

Mærkningsordninger såsom Fairtrade er en nem måde at sikre dette. Fairtrade arbejder både med miljø, sociale forhold og økonomiske forbedringer for nogle af verdens fattigste bønder og plantagearbejdere. Af samme grund har en række danske kommuner, herunder København, Frederiksberg og Aarhus, valgt at blive Fairtrade Byer, hvormed Fairtrade indtænkes i indkøbspolitikken.

Jeg er klar over, at de i finansloven afsatte midler er øremærket økologi, men vil gerne opfordre til, at der i rådgivningen af kommunerne indarbejdes viden og muligheder i forhold til bæredygtighed også i et bredere globalt perspektiv. Det er væsentligt at understrege, at 75% af alle de bønder og plantager, som er med i Fairtrade, dyrker økologisk. Der er således ikke en modsætning mellem økologi og Fairtrade, snarere tværtimod.

Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier