Kontrollen i Fairtrade

Fairtrade er underlagt kontrol fra en uafhængig virksomhed. Det betyder, at både bønder, arbejdere og virksomheder løbende kontrolleres af en uvildig part.

Løbende anmeldt og uanmeldt kontrol 

For at sikre at kooperativerne og plantagerne, som er med i Fairtrade, lever op til standarderne og reglerne, er de underlagt kontrol. Det kræver en grundig kontrol, før man får lov at komme ind i systemet, og der foretages løbende kontrol herefter, som blandt andet består af både anmeldte og uanmeldte besøg. 
Bønderne og plantagerne skal leve op til nogle af kravene med det samme for at være med i Fairtrade, andre krav kan de arbejde hen imod at opfylde inden for eksempelvis en treårig periode. På den måde sikres det, at udviklingen går i den rigtige retning, og at der ikke stilles urealistiske krav til at begynde med. Kontrollen med bønderne og plantagerne foretages af den uafhængige kontrolvirksomhed FLOCERT. Alle virksomheder i Danmark, der forarbejder et Fairtrade-produkt og/eller køber råvarer direkte fra et Fairtrade-kooperativ eller en Fairtrade-plantage, skal certificeres af FLOCERT. Certificeringen handler om, at virksomhederne skal efterleve vores Fairtrade handelsstandard.

FLOCERT

FLOCERT blev ISO 65-akkrediteret i 2007. ISO 65 er kvalitetsstandard for, at et givent certificeringsorgan er kompetent. I praksis betyder det, at FLO-CERT’s kontrolsystem også er underlagt en uafhængig kontrol. 
Der foretages som udgangspunkt kontrol hos kooperativerne og plantagerne en gang årligt. I brancher eller på områder, hvor der er mange problemer, foretages der hyppig kontrol. I brancher eller på områder med få problemer kan den fysiske kontrol erstattes af en dokument-kontrol. 
Der laves også uanmeldte kontrolbesøg, og antallet af disse vil stige de kommende år. Lever kooperativerne og plantagerne ikke op til kravene i Fairtrade, kan de i sidste ende miste deres Fairtrade-certificering og vil ikke længere være en del af systemet.  
Selvom kontrollen er skrap, vil der altid kunne opstå problemer, som ikke bliver opdaget. Ingen kontrol kan garantere, at alt er 100 procent i orden.